Drempelonderzoek Steunpunt Vakantieparticipatie.

item_left

foto(c)joshua_zader

item_right

Drempelonderzoek Steunpunt Vakantieparticipatie.

Document

Vakantie mogelijk maken voor iedere Vlaming. Toerisme Vlaanderen gelooft in de effectieve positieve effecten van vakantie en wil dat niemand daarvan verstoken blijft. Dankzij de vele getuigenissen van vakantiegangers en de verhalen uit hun netwerk hoort het Steunpunt Vakantieparticipatie hoe belangrijk vakantie is. Iedereen vaart er wel bij om eens in een andere omgeving te zijn, om de batterijen terug op te laden en tot rust te komen. We kijken allen uit naar een vakantie en denken er nog lang aan terug. Toerisme Vlaanderen wil de komende jaren alle drempels om op vakantie te gaan geïntegreerd aanpakken. Om die nieuwe beleidsopdracht te kunnen uitvoeren, onderzocht Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen eerst welke vakantiedrempels een aantal specifieke doelgroepen ervaren. Toerisme Vlaanderen wilde inzicht verwerven in de drempels die mensen tegen houden om op vakantie te gaan en gelijktijdig de praktijk in beweging zetten om oplossingen aan te reiken en/of uit te werken. Dit inzicht kwam tot stand via diepte-interviews met vakantiegangers met verschillende achtergronden.  

foto(c)joshua_zader

Conclusies?

  • Respondenten praten steeds over vakantie als een reis naar het buitenland. Reizen in Vlaanderen komt bij de meerderheid niet spontaan in hen op. Bij mensen in (generatie)armoede wordt dit anders gepercipieerd. Tot hiertoe bouwde het steunpunt kennis op over mensen in armoede die de term ‘vakantie’ ook linken aan de ‘bestemming Vlaanderen’.
  • Niemand heeft een zuivere vakantiedrempel. En iedereen heeft wel een drempel. Hoe hard toeristen ook van elkaar verschillen, zo gelijkend zijn ze: ze zijn Vlaming met een vakantiewens.
  • Omgeving en netwerk zijn zeer bepalend voor het vakantiegedrag. Verhalen en tips van vrienden, buren en gelijkgestemden inspireren en leiden tot bepaalde keuzes. We zien hier een rol weggelegd voor middenveldorganisaties. Zij kunnen mensen uitdagen, helpen dromen en in een latere fase ook praktisch begeleiden.
  • Communicatie- en taalproblemen zijn veel voor- komende drempels. Niet alleen wanneer de Vlaming op vakantie gaat naar het buitenland, maar ook in Vlaanderen kan communicatie een drempel zijn.
  • Buitenlandse vakanties worden doorgaans via boekingsites of reisbureaus gepland. Wanneer de Vlaming op reis gaat in Vlaanderen geeft hij vaak de voorkeur aan contact met de uitbater en wordt er regelmatig rechtstreeks bij de uitbater geboekt. Een eventueel later contact voor een ‘dubbelcheck’ of een aanpassing van een reservatie verloopt op deze manier makkelijker.
  • De meest voorkomende barrière is het feit dat dienst- verleners in de vakantieketen geen besef hebben van de ernst van een situatie. Dit vormt zowel een probleem in de pré-fase als tijdens de vakantie zelf. Sensibilisering en juiste informatiedragers kunnen hierin begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld door universele iconen te gebruiken, opleiding en vorming te organiseren en hands on informatie ter beschikking te stellen van toeristische dienstverleners.
  • Op reis en ter voorbereiding van een vakantie worden Vlamingen met een vakantiedrempel voortdurend geconfronteerd met praktische beslommeringen die het voor hen moeilijk maken om zorgeloos op vakantie te kunnen. Bepaalde respondenten bereiden daarom hun vakantie al maanden op voorhand voor. Voor hen is de aanloop van de vakantie een intensief proces. Er worden verschillende zaken op voorhand aangevraagd bij de uitbater: rolstoel, glutenvrije maaltijden, vegeta- rische maaltijden, aanwezigheid speeltuin, familiekamer zonder tapijt, grondplan van de vakantiewoning ... Wan- neer deze aangevraagde faciliteiten of diensten toch niet aanwezig zijn kan de teleurstelling groot zijn en kan de afwezigheid een invloed hebben op de vakantiebeleving van de persoon en zijn of haar reisgezelschap. Zo is ook het ontbreken aan propere, toegankelijke toiletten en gezonde voeding zowel onderweg als ter plaatste een belangrijk aandachtspunt voor de toeristische sector in Vlaanderen.
  • Voor personen met een vakantiedrempel lijkt een groepsvakantie een evidente oplossing maar één standaard dienst- verlening is geen kwalitatieve oplossing, de noden zijn te verschillend.
  • Ondanks het feit dat de respondenten veel energie hebben om op vakantie te gaan, is vakantie voor bepaalde mensen een opgave; door het feit dat ze een stad niet kunnen bezoeken door een slecht wegdek, door de afwezigheid van een doventolk in de musea ...
  • Respondenten hebben het gevoel dat hun ‘beperking’ geen beperking hoeft te zijn. Ze zijn actief op zoek naar mogelijkheden op maat.