Een bruisend beleid. Investeren in dialoog loont. Samenwerking tussen verenigingen waar armen het woord nemen en lokale besturen onder de loep!

item_left

item_right

Een bruisend beleid. Investeren in dialoog loont. Samenwerking tussen verenigingen waar armen het woord nemen en lokale besturen onder de loep!

Document

Sinds 2004 is het decreet lokaal sociaal beleid in werking. In dat kader heeft RIMO Limburg een onderzoek verricht bij negen Limburgse armoedeverenigingen en de lokale besturen waar deze gevestigd zijn. Zij hebben gepeild naar de verschillende ondersteuningsvormen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn de meerwaarde, de verwachtingen, de voorwaarde en valkuilen achterhaald.

Tevens heeft RIMO Limburg, in samenwerking met de ondersteuningspool van Dynamo, het lokaal bestuur van Houthalen-Helchteren en de vereniging Warm Hart, bij de uitbouw van een structureel armoedeoverleg op lokaal niveau ondersteund. De hamvraag was of hieruit een overdraagbaar format kon groeien. Dit rapport is ingedeeld in drie delen. In het eerste deel maak je kennis met een aantal decreten en bouwstenen, kortom een theoretisch kader. Dit theoretisch kader helpt je bij het lezen en kaderen van deel twee en deel drie. Deel twee geeft weer hoe samenwerking en participatie in de praktijk vorm krijgen bij de negen bevraagde armoedeverenigingen en lokale besturen.

Auteurs: Melissa Bosmans en Mieja Engelen
Uitgave: 2009