Eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen

item_left

foto_justin_mcgregor

item_right

Eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen

Document

Op 22 mei 2017 stelden de afdeling Jeugd en de onderzoekers van KU Leuven Instituut voor de overheid in Brussel de resultaten voor van de eenmeting lokaal jeugdbeleid. Dit onderzoek is een vervolg op de nulmeting lokaal jeugdbeleid, die in 2013 werd uitgevoerd. Die peilde enerzijds naar de beleving en tevredenheid over het werken met een apart jeugdbeleidsplan. Anderzijds werden de lokale actoren ook bevraagd over de risico’s, mogelijkheden en verwachtingen bij de overstap naar het strategische meerjarenplan en de verdwijning van de sectorale beleidsplannen. 

foto_justin_mcgregor

De eenmeting gaat - opnieuw - na wat de daadwerkelijke bevindingen zijn bij de totstandkoming en uitvoering van het strategische meerjarenplan. Thema’s zoals de rol van de jeugdambtenaar, participatie van kinderen en jongeren, financiën jeugdbeleid… komen uitgebreid aan bod. Ook worden er concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd. De meting gebeurde, net zoals in 2013 aan de hand van een uitgebreide websurvey, die werd afgenomen bij jeugdschepenen, jeugdambtenaren en jeugdraadsleden. Tachtig procent van de Vlaamse gemeenten nam deel aan de survey.

Je vindt het rapport onderaan dit bericht.