Focus op Fonds Participatie en Sociale Activering

item_left

item_right

Focus op Fonds Participatie en Sociale Activering

Document

Naast financiële steun in de vorm van een (equivalent) leefloon kunnen OCMW cliënten steun genieten om deel te nemen aan sociale, culturele en sportactiviteiten. Deze maatregel, die gekend is onder de naam "participatie en sociale activering", heeft tot doel de maatschappelijke integratie te verhogen en het isolement van de gebruikers te doorbreken door hen aan te zetten maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een betaalde (her)tewerkstelling. Bij uitbreiding kan iedereen die gebruik maakt van de diensten van het OCMW de maatregel participatie en sociale activering genieten. Het doel was te komen tot een zo gemengd mogelijk publiek. In deze focusnota van de POD Maatschappelijke Integratie vind je meer uitleg en een kwantitatieve analyse over deze maatregel.