(G)een blad voor de mond. Spanningsvelden bij de participatie van armoedeverenigingen aan het armoedebeleid. Uitgebreide samenvatting

item_right

(G)een blad voor de mond. Spanningsvelden bij de participatie van armoedeverenigingen aan het armoedebeleid. Uitgebreide samenvatting

Document

Een sociale wetenschapper die naar de armoedeverenigingen kijkt, moet vaststellen dat we hier te maken hebben met een soort van anomalie. Armen bevinden zich immers té ver van de belangrijke machtsbronnen in de samenleving om zich te verenigen en druk uit te oefenen op de overheid. Tegen deze verwachting in, zien we dat in België wel degelijk een beweging van armen bestaat, die het beleid probeert te beïnvloeden en daar ook af en toe in slaagt. In dit boek bespreken we een aantal factoren die dit 'onmogelijke' mogelijk hebben gemaakt. Tegelijk moeten we vaststellen dat de armoedeverenigingen in de marge van de politieke besluitvorming blijven opereren en daaraan heeft het net tienjarige AVA weinig veranderd. De voorwaarden om een echte armoedebeweging op gang te brengen zijn immers niet fundamenteel verbeterd. De armen bevinden zich in een maatschappelijk even machteloze positie als voorheen. We bespreken achtereenvolgens de aard van de armoedeverenigingen, hun plaats in het armoedebeleid, de opbouw van kapitaal, hun activiteiten en strategieën, de betrokken actoren, de interne en externe effecten, de succes- en faalfactoren en de valkuilen en spanningsvelden. We besluiten met een aantal beleidsaanbevelingen die, hopelijk, het debat over de voorwaarden voor een doelmatig armoedebeleid en de rol daarin van de armoedebeweging terug aanzwengelen.

Auteurs: Bea Van Robaeys, Danielle Dierckx, Jan Vranken
Uitgave: 2005