Handicap vormingsmap

item_left

projecthetklikt3

item_right

Handicap vormingsmap

Document

Iedereen met het hart op de juiste plaats en een aantal 'kapstokken' in het achterhoofd kan een goede animator zijn voor kinderen met een handicap. Heel wat organisaties die kadervorming in het jeugdwerk organiseren, willen dit thema integreren in hun cursussen. Omdat de vijf provinciebesturen het belangrijk vonden dat jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren mogelijk moet zijn, ontwikkelden ze samen de Handicap Vormingsmap. Deze map bevat heel wat speelse en ervaringsgerichte werkvormen om met dit thema aan de slag te gaan op een animatorcursus in het jeugdwerk.

De Handicap Vormingsmap is tot stand gekomen in samenwerking met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, Achilles vzw, Jeugddienst Sjaloom vzw en Ludentia.