Handleiding 'intersectioneel denken' van Ella vzw

item_left

item_right

Handleiding 'intersectioneel denken' van Ella vzw

Document

De handleiding van Ella vzw over intersectioneel denken voor professionals dateert van drie jaar geleden en is nog steeds een zeer bruikbaar document. Concreet helpt het om 'intersectionaliteit' oftewel het 'kruispuntdenken' te begrijpen en te weten te komen hoe we hiermee uitsluiting door gender, klasse of etniciteit/kleur kunnen vermijden of opmerken.

Uit de inleiding van de handleiding: "De maatschappelijke positie van vrouwen en mannen wordt niet alleen bepaald door de sociale rollen die aan de geslachten (v/m) worden gekoppeld (gender). We zijn immers niet enkel vrouw of man, maar behoren tot een bepaalde (en vaak niet welomschreven) ‘etnische groep’, sociale klasse, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, seksuele voorkeur... Met andere woorden, gender is altijd gekoppeld aan andere maatschappelijke ‘betekenisgevers’ of indelingen zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie,...

Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie. Ook onze seksuele oriëntatie en de ‘outing’ hiervan kan onze kansen vergroten of verkleinen om onze weg te vinden in deze samenleving. Die verwevenheid van categorieën vraagt complexere analyses en oplossingen voor problemen die daarmee gepaard gaan. Intersectionaliteit is een benadering die de samenloop van discriminatie - gronden en de dynamiek die daaruit vloeit zichtbaar maakt. Dit perspectief helpt volledigere oplossingen formuleren die rekening houden met de verschillende aspecten die onze posities bepalen. Het is een andere manier van kijken naar de realiteit dan we vandaag doorgaans gewend zijn."

Hier kan je de handleiding vinden op de website van Ella.

Beeld: Uit illustratie van Sara S'Jegers in de handleiding