Help! Een burgerinitiatief.

item_left

item_right

Help! Een burgerinitiatief.

Document

Een werkboek uit Nederland dat ambtenaren inzicht geeft in hoe ze burgerinitiatieven duurzaam kunnen ondersteunen. Veel gemeenten experimenteren met projecten gericht op initiatieven. Het lijkt wel of de gemeente de burgers met initiatieven heeft (her)ontdekt. Mooie voorbeelden, maar meestal blijft het beperkt tot kleine, tijdelijke projecten van een goedwillende ambtenaar of vooruitstrevende schepen. De meeste projecten zijn niet breed ingebed of geborgd binnen de organisatie, ze zijn geen onderdeel van een structurele aanpak en komen niet voort uit een bestuurlijke visie op burgerinitiatieven. Hier ligt de uitdaging voor de komende jaren: van (leuke) losse projecten naar een vanzelfsprekende manier van werken voor de hele gemeente! En daarbij kan dit werkboek ‘Help een burgerinitiatief!’ een bijdrage aan leveren. Het is vooral de kunst om in te spelen op de energie en kansen in je eigen gemeente.