Hoe denken Gentse jongeren over samenleven? HoGent bevraagt 200 jongeren in opdracht van de stad.

item_left

foto(c)hogent

item_right

Hoe denken Gentse jongeren over samenleven? HoGent bevraagt 200 jongeren in opdracht van de stad.

Document

Hoe denken jongeren over samenleven in Gent? Op vraag van de Stad Gent trok de HoGent met dat vraagstuk naar een 200-tal jongeren en studenten. Het doel van het traject was om de dialoog met en tussen jongeren over samenleven in Gent op gang te brengen.

Het onderzoek

In een eerste stap gingen onderzoekers van HoGent met kleine groepjes jongeren tussen 11 en 21 jaar (en van over heel Gent) aan de slag in creatieve workshops om het thema ‘samenleven’ te analyseren: wat betekent samenleven voor hen, waarmee associëren zij dit. Op basis van deze denkoefening formuleerden ze suggesties over hoe samenleven beter zou kunnen en elk groepje werkte één suggestie uit in een filmpje. Hun suggesties en opmerkingen werden omgezet in een soort van enquête, waarmee studenten sociaal-cultureel werk gewapend met tablets in april en mei de straat op trokken. Zij polsten bij 182  jongeren naar hoe zij samenleven ervaren in Gent. Het hele proces en de resultaten werden in een rapport gegoten dat aan de hand van quotes ook letterlijk de visie en meningen van de jongeren tracht weer te geven. 

foto(c)hogent

Resultaten

In oktober 2016 werden de resultaten voor het publiek gepresenteerd door de onderzoeker en een aantal jongeren tijdens een infomoment. In totaal werden meer dan 200 jongeren betrokken in het traject. De reacties op de bevragingen waren grotendeels positief. Een aantal jongeren was verbaasd dat hun mening gevraagd werd. De jongeren waardeerden dat er naar hen geluisterd werd. Uit de bevragingen kwamen een aantal belangrijke thema’s naar voren, waaronder omgaan met onbekenden, jezelf kunnen zijn, discriminatie en solidariteit. 

Suggesties van de jongeren

Jongeren gaven dus niet alleen hun mening over bepaalde thema’s, ze werden ook gevraagd naar suggesties om problemen die ze aankaartten op te lossen. De suggesties gingen van kleinschalige initiatieven tot structurele voorstellen. 

Aan de slag

Jongeren geven aan meer in dialoog te willen gaan met het stadsbestuur. In het voorjaar van 2017 zullen daarom 500 jongeren bevraagd worden rond hun verwachtingen en noden over opgroeien in Gent. Via een interactieve game gaan ze een namiddag op stap in de binnenstad om vragen en opdrachten uit te voeren. Elke sessie eindigt met een groepsgesprek waarop de voorstellen en verwachtingen samen besproken en uitgediept worden. Thuis in ’t Stadhuis, een participatieproject voor leerlingen uit de lagere school, zal een broertje krijgen voor jongeren uit het secundair. 

Het rapport

Het rapport is onderaan als pdf terug te vinden.