Inspiratiegids 'Van opvang naar samenleven'

item_left

item_right

Inspiratiegids 'Van opvang naar samenleven'

Document

De instroom en integratie van vluchtelingen zorgt voor uitdagingen voor het Vlaamse en lokale beleid. De uitdagingen zijn complex, de gemeenten divers in grootte en de daaraan gekoppelde middelen zijn sterk verschillend van gemeente tot gemeente. Het Agentschap Integratie en Inburgering publiceerde daarom een inspiratiegids voor lokale besturen: 'Van opvang naar samenleven'. 

In september 2016 organiseerde het Agentschap Integratie en Inburgering twee inspiratiedagen ‘Van opvang naar samenleven’, in samenwerking met VVSG, ABB, Atlas en In-Gent. Lokale besturen kregen inspirerende beleidsverhalen en praktijken voor de integratie van vluchtelingen voorgesteld: initiatieven binnen tewerkstelling, huisvesting, welzijn, vrije tijd, vrijwilligersinitiatieven…

De inspiratiegids  ‘Van opvang naar samenleven’ geeft een overzicht in cijfers van de asielaanvragen en het profiel van vluchtelingen. Daarnaast bundelt de gids een groot aantal goede praktijken.