Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente

item_left

foto(c)VVSG

item_right

Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente

Document

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media zetten Hogeschool Gent en AP Hogeschool in 2018 een onderzoek op rond een kindvriendelijke stad of gemeente in Vlaanderen anno 2018. Tijdens hun traject werd een brede consultatie van experten in het veld uitgevoerd. Het resultaat is een inspiratiekader in drie delen.

foto(c)VVSG

  • In deel 1 wordt ingegaan op de diverse actuele uitdagingen die vandaag mee vorm geven aan kindvriendelijk lokaal beleid.
  • In deel 2 worden bouwstenen aangereikt die handvaten bieden om te werken aan een kindvriendelijk beleid en om het huidige beleid te analyseren op vlak van kindvriendelijkheid.
  • In deel 3 worden de spanningsvelden in beeld gebracht waarop steden en gemeenten kunnen botsen bij het aan de slag gaan met de bouwstenen.