Kansarm maar niet kansloos

item_left

item_right

Kansarm maar niet kansloos

Document
Publicaties

In Vlaanderen leeft 1 kind op 10 in een gezin in armoede. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen interviewde 30 gezinnen in armoede uit Sint-Niklaas over hun kijk op kinderarmoede.
Een belangrijke conclusie is dat kinderarmoede niet los kan worden gezien van de armoedesituatie van ouders en van de ruimere samenlevingsordening waartegen het armoedeprobleem zich afspeelt. Een focus op kinderarmoede vanuit het perspectief van de leefwereld van ouders toont heel scherp hoe verschillende levensdomeinen met elkaar verbonden zijn. De bestrijding van kinderarmoede mag niet worden opgesloten in de klassieke kindspecifieke domeinen van een jeugdbeleid, kinderopvang of onderwijs. Het moet ook deel uitmaken van het beleid inzake tewerkstelling, wonen, mobiliteit of ruimtelijke woonomgeving. Een sterk algemeen sociaal beleid met kwaliteitsvol uitgebouwde basisvoorzieningen, gericht op herverdeling en sociale bescherming, is dan ook de best denkbare strategie in de bestrijding van kinderarmoede. Opbouwwerker Nicole Formesyn verzorgde de inhoud en coördinatie van het rapport. Wetenschappelijke ondersteuning kwam van de hogeschool en universiteit Gent. De Provincie en de Stad Sint-Niklaas boden financiële steun. Je kan de publicatie hier downloaden.