“Kijk naar mij!” De circus-benadering als inspiratiebron voor het werken met kinderen en jongeren.

item_left

foto_c_circusplaneet

item_right

“Kijk naar mij!” De circus-benadering als inspiratiebron voor het werken met kinderen en jongeren.

Document

“Kijk naar mij!” De circus-benadering als inspiratiebron voor het werken met kinderen en jongeren. Verhalen en denkpistes rond het omgaan met diversiteit en toegankelijkheid werd geschreven door Steven Desanghere, op vraag van de Circusplaneet ism Jeugddienst Gent. De publicatie is een mooie weergave geworden van de methodieken en achtergronden die de Circusplaneet vzw gebruikt in het werken met alle kinderen en jongeren, hoe verschillend ook. Het werk is doorspekt met concrete tips en verhalen uit het werkveld. In deze publicatie geen beschrijving van hoe het nu moét dat omgaan met diversiteit, wel hoe het kàn.

foto_circusplaneet

“Het mooie aan werken met circustechnieken is dat het duidelijk aanslaat bij tal van “bijzondere” doelgroepen, mensen die niet altijd te bereiken zijn via andere kanalen in jeugdwerk, sport of cultuur. Anderstalige nieuwkomers, maatschappelijk kwetsbaren, kinderen en jongeren met leer- of karakterstoornissen, autisme of ADHD, mensen met overgewicht of hoge ouderdom, mensen die moeilijker te been zijn of slecht kunnen zien, mensen in psychiatrie of gevangenis, kinderen uit de bijzondere jeugdzorg of uit oorlogsgebieden, en heel wat introverten en vreemde eenden in de bijt. Kortom, circus wérkt (bijna) voor iedereen.“

Bijlage(n):