Kracht ontpOpt: van olifantenhuid tot kippenvel

item_left

item_right

Kracht ontpOpt: van olifantenhuid tot kippenvel

Document

De publicatie “Kracht OntpOpt” biedt een inkijk in het gelijknamige sociaal artistiek project binnen regio Brugge, dat de dualiteit tussen kracht en kwetsbaarheid in de samenleving centraal stelt. Samen met een diverse doelgroep gingen de organisatoren de uitdaging aan om 4 verschillende kunstvormen (portretfotografie, conceptfotografie, kunst en taal) enerzijds te verwerken in een expositie en anderzijds in een artotheek (kunstuitleencentrum). Het veronderstelt een sterk interactief en participatief proces met de deelnemers en meewerkende organisaties. Kracht OntpOpt heeft tientallen mensen uit alle lagen van de bevolking bijeen gebracht.

Kracht OntpOpt toonde kunstwerken van Belgen en niet-Belgen, ouderen en jongeren, zieke en gezonde mensen, mensen met een job en zonder job, met of zonder een beperking of diploma. Het project heeft hen een unieke spreekbuis geboden. Kracht Ontpopt vertrekt vanuit drie verschillende organisaties nl. Inloophuis ‘t Sas, vzw Wieder en Unia. Ze werd mogelijk gemaakt door de vrijwilllige medewerking van 9 coaches/kunstenaars en met medewerking van de provincie West-Vlaanderen, Brugge Dialoogstad en Welzijnszorg. Kracht OntpOpt was een leerzaam en stimulerend project voor alle betrokken partijen. De termen ‘openbloeien’, ‘talent aanboren’, ‘grenzen verleggen’ en ‘zelfvertrouwen’ bevestigen wat de ontmoetingen en de sessies met deelnemers, coaches en alle betrokkenen hebben gedaan. Het resultaat is een rechtstreeks gevolg van keuzes die de partnerorganisaties in aanloop naar het project hebben gemaakt en in de praktijk hebben gebracht.  

Bijlage(n):