Leren over nieuwkomers in het jeugdwerk

item_left

foto(c)Tumult_vzw

item_right

Leren over nieuwkomers in het jeugdwerk

Document

Sinds 2000 besteedt Tumult vzw extra aandacht aan kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. Voor hen die nog niet zo lang in België zijn, is het niet altijd even makkelijk om hun plekje in een nieuwe samenleving te vinden. Wat ze doen en wie ze tegenkomen in hun vrije tijd, kan dus een enorm positieve rol spelen.

Tumult richt zich niet enkel op het eigen aanbod van kampen en cursussen, maar werkt ook samen met De Ambrassade en Europese partners om jongeren uit andere jeugdverenigingen, speelpleinen en sportclubs samen te brengen met jongeren met een vluchtverhaal. Hieronder vind je een aantal verwijzingen met interessante informatie over dit thema.

foto(c)Tumult_vzw

Op de website Wereldspelers.be vind je ervaringen van Vlaamse jeugdwerkers en van jongeren met een vluchtverhaal die inspanningen doen om elkaar te ontmoeten in het jeugdwerk. Je vindt er ook interessante tools om in jouw jeugdvereniging hetzelfde te doen. Tumult is ook betrokken in een aantal Europese projecten en overlegorganen, die op hun beurt veel concreet materiaal opleveren voor wie wil leren over het opnemen van nieuwkomers in zijn of haar jeugdwerking.

Home Away from Home

Home Away from Home is een Erasmus+ project. Het project gaat over de integratie van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in Europese gemeenschappen. Het doel is om goede praktijkvoorbeelden te identificeren, analyseren en promoten. De praktijkvoorbeelden moeten innoverend en community based zijn. Tumult ontwikkelt de training modules en werkt ook mee aan het onderzoek naar praktijkvoorbeelden.

Artikels en inspiratie vanuit Home Away from Home

Inspiratie: Musti en Terry vertellen over training in Kroatië (07/03/2019)
Inspiratie: Zidde gij oek van Sinnekloas? (23/01/2019)
Inspiratie: Integratie van jonge vluchtelingen in België (27/11/2018)
Inspiratie: 4 integratietips uit Berlijn (29/05/2018)
Inspiratie: Over het Burgerplatform voor Vluchtelingen (12/07/2019)

De trainingsmodule van Home Away from Home

Als laatste stap van het project 'Home Away from Home' willen de partners de goede praktijken voor integratie verspreiden onder jeugdwerkers, coaches en, heel breed, de Europese gemeenschappen. De trainingsmodule wil jongeren helpen om zelf vernieuwende acties te ontplooien, waardoor vluchtelingen, asielzoekers en migranten sneller hun plek kunnen vinden in een land waar alles nieuw is. De trainingsmodule is beschikbaar in het Engels. Een Nederlandse versie volgt later.

Becoming a part of Europe

In 2018 werd de Nederlandstalige website van Wereldspelers vertaald naar een Engelstalige brochure met de naam 'GloBall'. Dankzij het Becoming a part of Europe project kunnen Vlaamse voorbeelden en tools nu dus ook buiten België en Nederland verspreid worden. Hieronder vind je de digitale versie. 

Beleidsaanbevelingen: hoe kan het jeugdwerk jonge nieuwkomers ondersteunen? (28/02/2019)
GloBall: a tool kit for youth workers working with young migrants, refugees and asylum seekers 

Expertgroep 'European Union work plan for youth' (2016-2018)

In opdracht van het Departement Jeugd, Cultuur en Media nam Tumult deel aan deze Europese werkgroep over de rol van jeugdwerk bij de integratie van jonge migranten en vluchtelingen. In 2019 bracht de expertgroep haar tips, advies en praktijkvoorbeelden voor jeugdwerkers uit in een rapport. Dat rapport bevat ook aanbevelingen naar beleidsmakers.

Bekijk en download het rapport 'The contribution of youth work in the context of migrant and refugee matters' (Engelstalig) (29/4/2019)