Maatschappelijk kwetsbare jongeren aan het woord over vrije tijd en welbevinden

item_left

item_right

Maatschappelijk kwetsbare jongeren aan het woord over vrije tijd en welbevinden

Document
Overige publicaties

Foto van Vlaams Netwerk tegen Armoede

In april publiceerde het Netwerk tegen Armoede een uitgebreid rapport over de noden en aanbevelingen van maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun vrije tijd. 

Deze webpagina omvat advies over twee prioriteiten ‘vrije tijd voor allen’ en ‘welbevinden’ van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Voor ‘vrije tijd voor allen’ gaat het advies over hoe vrijetijdsaanbieders hun werking toegankelijker kunnen maken aan de hand van de 7 B’s van toegankelijkheid: Bekend, Betaalbaar, Bereikbaar, Beschikbaar, Begrijpelijk, Bruikbaar, en Betrouwbaar. Voor ‘welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling’ gaat het advies over vier uiteenlopende thema’s: mentaal welbevinden, pesten, thuisloosheid, en jeugdwerkloosheid.

Het advies is bedoeld voor beleidsmedewerkers, onderzoekers, en praktijkwerkers. Regisseurs en partners binnen lokale netwerken vrijetijdsparticipatie vinden aanbevelingen en inzichten die helpen om in de toekomst beter in te spelen op de uitdagingen en kansen die jongeren in armoede ervaren op vlak van vrije tijd en welbevinden.

Het rapport is gebaseerd op de input van jongeren en jeugdwerkers uit verschillende armoedeverenigingen. De meeste input werd verzameld op een tweedaagse themawerking. Maar het advies is ook het vervolg van jarenlange expertise die het Netwerk tegen Armoede heeft opgebouwd in dialoog met jongeren en jeugdwerkers uit armoedeverenigingen.

Let op: op de webpagina vind je een verkorte versie van het rapport met voornamelijk de adviezen en enkele citaten. Ben je op zoek naar cijfermateriaal, achtergrondinformatie, en meer getuigenissen over de verschillende thema’s? Neem dan een kijkje in het adviesrapport gepubliceerd door het Netwerk tegen Armoede. Vind hier het volledige adviesrapport in pdf.

Laat ons zeker weten hoe je ermee aan de slag bent gegaan in jouw netwerk!