Mee aan het stuur - Zelfgestuurde organisaties van mensen met een handicap

item_left

foto_thomas_rabillon

item_right

Mee aan het stuur - Zelfgestuurde organisaties van mensen met een handicap

Document

Tijdens een korte maar krachtige stage onderzocht Barbro Gullentops voor Demos het potentieel van zelfgestuurde organisaties voor mensen met een handicap. Gullentops schreef haar bevindingen uit in een artikel. Haar tekst kadert de visie van zelfgestuurde organisaties binnen het sociale model en hun visie op handicap.

Vervolgens gaat het artikel over een aantal mogelijke drempels waar mensen met een handicap op botsen als ze deelnemen aan het bestuur en/of het beleid. Gullentops rondt haar tekst af met een aantal concrete tips over vergaderen met extra aandacht voor mensen met een verstandelijke handicap. 

foto_thomas_rabillon

In het Verenigd Koninkrijk zijn disability-led organisaties al langer ingeburgerd. Het Office for Disability Issues, het Britse Ministerie voor mensen met een handicap, hanteert 'DPULO' als verzamelterm, wat staat voor ‘Disabled People’s User Led Organisation’. Het gaat hierbij om pure zelforganisaties, maar de focus ligt ook ruimer. Barbro Gullentops kaart in haar tekst een aantal termen aan die reeds gebruikt worden in het Verenigd Koninkrijk.

De tekst kijkt ook naar plekken waar mensen met én zonder handicap initiatieven nemen en organisaties aansturen. Het gaat ons om een bredere waaier aan organisaties. Ook bestaande dienstverlenende initiatieven kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wel leggen we de nadruk op ‘zelf-gestuurd’. Zelfsturing wijst hier op de mate waarin mensen met een handicap de touwtjes in handen hebben. Het gaat om meer dan het informeren of consulteren. Mensen met een handicap verwerven in de besproken organisaties echte beslissingsmacht. Het artikel besteedt ook expliciet aandacht aan de participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Lees het artikel in de bijlage hieronder of via deze link.