Monitor Integratie van Gehandicaptensport binnen reguliere sportbonden

item_left

special-olympics1

item_right

Monitor Integratie van Gehandicaptensport binnen reguliere sportbonden

Document

Vanaf 2000 werd in Nederland beslist om de sport voor mensen met een handicap zoveel mogelijk vanuit de reguliere kaders binnen de georganiseerde sport te organiseren. Daarmee werd een begin gemaakt met de overdracht van de sportbondfunctie van Gehandicaptensport Nederland naar de reguliere sportbonden. Inmiddels zijn er tien jaren verstreken en heeft een groot aantal sportbonden de formele verantwoordelijkheid voor de organisatie van sport voor mensen met een handicap overgenomen. Hoe ver de sportbonden nu zijn met het proces van integratie van mensen met een handicap in de reguliere sport en hoe zij dit ervaren is onderwerp van onderzoek geweest. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport in beeld gebracht. In dit rapport komt ook aan de orde welke knelpunten bonden ervaren bij de organisatie van sport voor mensen met een handicap en wat hun behoefte is aan ondersteuning.