Musea, migratie en culturele diversiteit. Aanbevelingen voor museumwerkers

item_left

item_right

Musea, migratie en culturele diversiteit. Aanbevelingen voor museumwerkers

Document

NEMO, het Europees netwerk van musea heeft een nieuwe publicatie uit: ‘Museums, migration and cultural diversity – Recommendations for museum work’ (Musea, migratie en culturele diversiteit. Aanbevelingen voor museumwerkers).

In het licht van de recente migratiebewegingen in Europa, zoeken EU-lidstaten manieren om om te gaan met de veranderende en meer diverse samenleving. Musea zijn bij uitstek plaatsen waar men een interculturele dialoog tot stand kan brengen. Deze publicatie geeft mee hoe musea best werken met migrantengroepen en zo de interculturele dialoog op verschillende niveaus bevorderen.

De publicatie, oorspronkelijk gepubliceerd door de Duitse Museumvereniging is nu aangepast en gepubliceerd in het Engels. Het biedt hands-on instructies voor museumwerkers om een meervoudig ​​perspectief in hun werking en hun collecties te ontwikkelen.