Naar een doelmatigere armoedebestrijding (2008)

item_left

item_right

Naar een doelmatigere armoedebestrijding (2008)

Document

In december 2007 kreeg het Centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) de opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om voor de Vlaamse overheid een rapport uit te werken over de toekomstmogelijkheden voor een effectiever en efficiënter armoedebestrijdingsbeleid in Vlaanderen. Het onderzoeksrapport bestaat uit twee delen. Een eerste deel handelt over de organisatie van het armoedebestrijdingsbeleid en reikt een aantal mogelijk leidende principes aan. Een tweede deel geeft de aanzet om aan één van die principes, met name het beter empirisch onderbouwen van het armoedebestrijdingsbeleid, tegemoet te komen. Per levensdomein worden de mogelijke indicatoren, de algemene beleidslijnen die werden uitgezet en de pistes die in de toekomst kunnen worden verkend, bekeken.