Netwerken en lokaal welzijnsbeleid: model, meetinstrument en praktijk

item_right

Netwerken en lokaal welzijnsbeleid: model, meetinstrument en praktijk

Document

De lokale besturen spelen een cruciale rol in de aanpak van de welzijnsproblematiek. Van hen wordt verwacht dat ze veel meer dan in het verleden het beleidskader uittekenen en een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen. Daarnaast wordt van lokale besturen verwacht dat ze een regisseursrol opnemen en de vele spelers op het terrein samenbrengen, op elkaar afstemmen en waar nodig sturen. De vraag is echter hoe dit concreet in de praktijk kan worden gerealiseerd. Hierop biedt deze publicatie een antwoord. Voor de ontwikkeling van de methodiek werd een beroep gedaan op het Vlaams Instituut ter Bevordering en Ondersteuning van de Samenlevingsopbouw (VIBOSO). Zij kon haar model toetsen aan de praktijk van de Maasmechelse netwerken, die in Vlaanderen op dit terrein de bakens hebben verzet. Deze leidraad is gegroeid en getoetst binnen de welzijnssector, maar kan ook voor andere beleidsdomeinen nuttig zijn.

Een 'Thuis in de Stad' realisatie. Administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Auteurs: Luc Verbeke, Koen Snyers, Leo Kwanten, Geert Haseboets
Uitgave: 2004