Nieuwe visienota “Diversiteit in/en jeugdwerk”

item_left

foto (c) project wereldspelers

item_right

Nieuwe visienota “Diversiteit in/en jeugdwerk”

Document

Het blijft één van de grootste vraagstukken in jeugdwerk: hoe als jeugdwerk inspelen op onze meer en meer (super)divers wordende samenleving? Jarenlang al zijn jeugdwerkers al zoekend. Ze blijven proberen en experimenteren, met gemengd succes. En dat terwijl ze onze samenleving alleen maar meer en sneller zien veranderen. Er is duidelijk nood aan nieuwe ideeën en verse energie om bruikbare antwoorden te formuleren op nieuwe, diverse vragen en noden van kinderen en jongeren in de vrije tijd.

In 2015 riep de Commissie Jeugdwerk daarom een prioritaire werkgroep diversiteitsbeleid in het leven met als opdracht om een hernieuwde visie op diversiteit te ontwikkelen. Ondertussen keurde de Commissie Jeugdwerk het eerste deel van de visienota goed.

Dit eerste deel omvat een nieuw conceptueel kader om naar het diversiteitsvraagstuk te kijken. We stappen af van de weinig productieve opdeling tussen ‘regulier’ en ‘doelgroepspecifiek’ jeugdwerk en gaan op zoek naar een nieuw elan. Daarbij pleiten we voor een breder pallet aan strategieën om in te spelen op diversiteit. Niet meer enkel op organisatieniveau, maar vanuit het brede jeugdwerklandschap gaan we kijken of we voldoende bruikbare antwoorden bieden op de diverse vragen die zich stellen.

In een tweede deel – dat later in 2016 wordt ontsloten - wordt het conceptueel kader verder uitgewerkt. Het pallet aan strategieën wordt concreet gemaakt met goede praktijkvoorbeelden, methodieken, noodzakelijke (beleids)maatregelen, etc.