Onbeperkt sportief

item_left

special_olympics_world_games

item_right

Onbeperkt sportief

Document

In 2008 heeft het Mulier Instituut een nulmeting verricht naar de sportdeelname van mensen met een handicap. Op basis van deze nulmeting (te vinden in de publicatie (On)beperkt Sportief, monitor sportdeelname van mensen met een handicap 2008) zijn beleidsdoelen geformuleerd en afspraken gemaakt met betrekking tot het stimuleren van de sportdeelname onder mensen met een handicap. Klik hier voor informatie en de bestelwijze van (On)beperkt Sportief 2008.

Vijf jaar later hebben onderzoekers van het Mulier Instituut opnieuw de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap in beeld gebracht. Op 2 oktober 2013 verscheen de nieuwe rapportage: (On)beperkt Sportief 2013, monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap. De onderzoekers blikken in deze publicatie terug op veranderingen in de sport- en beweegdeelname in de afgelopen vijf jaar. Tevens zijn de ontwikkelingen aan de aanbodkant onder de loep genomen. Deze publicatie kan je wel gratis downloaden.