Onderzoek naar actieve sportdeelname van personen met een beperking - 2018

item_left

item_right

Onderzoek naar actieve sportdeelname van personen met een beperking - 2018

Document

Bijna 40 procent van sportbeoefenaars met een beperking komt moeilijk rond met zijn of haar inkomen. Voor 28 procent van de personen met een beperking gaat dit gemakkelijk. Dat is een van de bevindingen uit een studie van de KU Leuven naar de actieve sportbeoefening door personen met een beperking in Vlaanderen en Brussel. De studie dient als nulmeting voor verder vergelijkend onderzoek.

Andere bevindingen uit de studie:

  • Een grote groep van G-sporters sport graag buiten de sportclub. Over het algemeen blijken G-sporters zowel graag in clubverband als buiten een clubcontext te sporten.
  • Over de drempels: 80 procent van de respondenten geeft aan dat het hebben van een handicap hinderlijk is voor het beoefenen van een sport.
  • 53 procent van de respondenten geeft aan dat ze afhankelijk zijn van anderen om tot bij het sportaanbod te geraken.

Het volledige onderzoek is beschikbaar op deze link. Als je een verkorte synthese verkiest, bekijk dan deze handige brochure die de belangrijkste resultaten samenvat.

Dit onderzoek is in 2017 uitgevoerd in opdracht van G-sport Vlaanderen en met de steun van Sport Vlaanderen, door onderzoekers van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en van de Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten & Psychomotorische Revalidatie van de KU Leuven in 2017.

Dit onderzoeksproject past binnen 'het decreet houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector' dat het uitbouwen van een kenniscentrum als een van de opdrachten voor G-sport Vlaanderen vooropstelt. Het onderzoek sluit aan bij het toenemende belang dat in onze samenleving aan sport en fysieke activiteit besteed wordt en bij de groeiende aandacht voor participatiekansen voor personen met een beperking in het bijzonder.

Beeld: Gaël Marziou - CC BY 2.0