Onderzoek relatie welzijnsschakels en OCMW's

item_left

item_right

Onderzoek relatie welzijnsschakels en OCMW's

Document

In kleinere, landelijke gemeentes, waar het grootste deel van de welzijnsschakelgroepen actief is, zijn OCMW’s vaak de enige structurele partners in de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. De evolutie waarbij OCMW’s tegen 2019 zullen opgaan in de gemeentes (‘inkanteling’), maakt de rol van lokale groepen, en van mensen in armoede in het bijzonder, als natuurlijke achterban voor het lokaal sociaal beleid, zeker in kleine gemeentes, nog belangrijker.

Er zijn heel wat verschillende thema’s relevant binnen het lokaal sociaal beleid: bv. hulp bij schulden, cultuurparticipatie, infrastructuur, energiezuinigemaatregelen enz. Mensen kunnen formeel participeren aan het lokaal sociaal beleid (bv. door een besprekingspunt te agenderen op de OCMW-raad) maar ook informeel (bv. tijdens een sociale wandeling in de gemeente of een groepsgesprek in de welzijnsschakel). De inkanteling is een ideaal moment om stil te staan bij het participatief invullen van het lokaal sociaal beleid, d.w.z. rekening te houden met de opbouwende feedback en kritische suggesties van mensen die armoede en sociale uitsluiting ervaren.

Gezien de geplande inkanteling van de OCMW’s in 2018 en de lokale verkiezingen in 2018 vond Welzijnsschakels het tijd voor een nieuwe bevraging bij de lokale groepen over hun verhouding tot het OCMW en breder, het lokaal sociaal beleid. Het onderzoek peilt naar de verhouding tussen welzijnsschakels en OCMW’s.Welzijnsschakels vraagt zich in het bijzonder af of die verhouding een goede basis vormt voor een participatief lokaal sociaal beleid. Welzijnsschakels wil de lokale groepen o.b.v. de bevindingen, met name in de beleidsperiode 2016-2020, gerichter ondersteunen in hun samenwerking met het OCMW zodat ze het lokaal sociaal beleid participatief mee vorm kunnen geven. Je kan het rapport hier nalezen.