Open Sportclub Brochure

item_left

item_right

Open Sportclub Brochure

Document

Elke sportclub is sociaal, gewoon door er te zijn voor haar leden. Dit betekent niet dat ze OPEN staat voor iedereen. Heel wat mensen ervaren participatiedrempels om aan sport te doen of lid te worden van een sportclub. Elke sportclub is sociaal, gewoon door er te zijn voor haar leden. Dit betekent niet dat ze OPEN staat voor iedereen. Heel wat mensen ervaren participatiedrempels om aan sport te doen of lid te worden van een sportclub.

Een OPEN sportclub is zich bewust van deze drempels en wil deze verlagen via drempelverlagende initiatieven.

Een OPEN sportclub voert actief beleid rond een aantal thema’s. Zo probeert een OPEN club na de denken over de betaalbaarheid, een aanbod op maat, het onthaal en durft het bestuur zichzelf en de huidige gewoontes van de club in vraag te stellen.

Om de stap te kunnen zetten om een OPEN sportclub te blijven, is een bereidheid tot verandering noodzakelijk. Voldoende draagvlak creëren, rekening houden met mogelijke weerstand en op zoek gaan naar samenwerking met lokale partners zijn hierbij belangrijke factoren.

Dynamoproject (VSF) en Bloso hebben een brochure uitgegeven die alle clubs inspiratie geeft en goesting doet krijgen om van hun sportclub een OPEN sportclub te maken, een warme plaats voor nieuwe en oude leden. Een brochure die ook als handleiding kan dienen bij sportclubondersteuning vanuit een sportdienst – of federatie.