Ouders en clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport

item_left

item_right

Ouders en clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport

Document

Onderzoek en vormingspakket door J. Lambrechts en H. Van Crombrugge

Hoger instituut gezinswetenschappen HUBrussel 2013

De talenten van jonge spelers optimaal ontwikkelen, daar gaan zowel de clubs als de trainers én de ouders voor. Een groot spelplezier leidt tot betere prestaties, dat is bekend. Een goede verhouding tussen ouders en club, een motiverende aanpak van de trainer en een stimulerende ouder-kindrelatie zijn daarvoor cruciaal.

Het rendeert dus om als club een goede relatie op te bouwen met de ouders
en om de ouder-kindrelatie te ondersteunen. Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat jonge spelers zich goed voelen en dus goed presteren? Hoe stimuleer je een sportieve sfeer op en rond het plein? Hoe leer je trainers én ouders om jonge sporters positief te motiveren?

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, kenniscentrum van de HUBrussel, heeft onderzocht hoe en met welke inhouden jeugdsportclubs ouders best kunnen ondersteunen om de talentontwikkeling en het welzijn van hun sportend kind te bevorderen.

In deze brochure vindt u tips hoe u als club infosessies kunt aanbieden en workshops voor ouders kunt inrichten. U leest meer over de pedagogische
en psychologische visie waarop deze gebaseerd zijn. Het materiaal dat hierbij hoort, kunt u raadplegen via www.sportouder.be. Dit materiaal bestaat uit een presentatie voor de infosessie, een presentatie voor de workshop en bijhorende folder, flyers en affiches.

Met dit onderzoek en deze brochure willen we jeugdsportclubs en ouders helpen inzien hoe hun houding en aanpak de prestaties én het spelplezier van de sportende kinderen positief kunnen beïnvloeden. Zo zullen onze kinderen met meer goesting, beter en langer blijven sporten.