Overbruggen. 't Lampeke (Leuven) lanceert documentaire en onderzoek over brugfiguren

item_left

foto(c)brugfiguur_Gent

item_right

Overbruggen. 't Lampeke (Leuven) lanceert documentaire en onderzoek over brugfiguren

Document
Overige publicaties

Overbruggen, het nieuwste traject van Buurtwerk 't Lampeke in Leuven en z'n partners, leidde tot verschillende 'producten': een documentaire, een magazine en een onderzoeksrapport. Doel is om medewerkers en organisaties te inspireren en kapstokken bieden. Hoe kan een organisatie het engagement opnemen om structureel mee te werken aan het realiseren van bruggen in de strijd tegen armoede en het realiseren van grondrechten?

foto(c)brugfiguur_Gent

Documentaire

De documentaire brengt vier perspectieven in beeld: 

  • Het dagboek: Een vrouw vertelt in vier fragmenten uit haar dagboek anoniem over haar werk als brugfiguur met een jonge tienermoeder en haar context. Wie is die brugfiguur? Wie is die tienermoeder? Dat is eigenlijk niet van belang. Het is een universeel verhaal dat zich overal kan afspelen. De brugfiguur reflecteert kwetsbaar over zichzelf, haar werk en haar relatie met de jonge tienermoeder, haar gezin en haar context.
  • De helicopterview: Bruno Vanobbergen, Vlaams Kinderrechtencommisaris en Tine Van Regenmortel, doctor in de psychologische wetenschappen (KULeuven) bekijken het geheel vanuit een helicopterview. Met expertise en kennis van zaken. Vanuit een voeling met de thema’s, waarover het gaat: de strijd tegen armoede, de realisatie van de grondrechten, de ‘plek’ die gezinnen met (jonge) kinderen mogen krijgen in deze samenleving.
  • De ronde tafel: Aan de ronde tafel zitten 5 mensen: Luc Deneffe van de Wissel, Karin Nelissen van buurtwerk ’t Lampeke, Theo Vaes van ArmenTeKort, Tine Trekker van MFC Combo en Samira Wymeersch van het het project brugfiguren stad Gent. Inspirerende mensen uit diverse organisaties, met een verschillende achtergrond. Allemaal met een goesting en een ambitie om bruggen te bouwen. Zij luisteren naar de dagboekfragmenten en gaan samen in gesprek
  • Duo's aan de brug: In ‘Overbruggen’ zijn er ook twee duo-gesprekken aan een brug. Een gesprek met Barbara Van Dael en Hamdan (Layla) Mimount (buurtwerk ’t Lampeke) en een gesprek met Greet Janssens en Kimberly Decock (de Shelter). Ze gaan in gesprek over hun traject en hun relatie. Met een focus op bruggen naar de verschillende grondrechten. Met een duidelijk geloof in het vertrekken vanuit eigen krachten. Ze kijken terug en blikken vooruit naar de toekomst.

Rapport

‘Overbruggen’ is meer dan een documentaire. Het is ook het samen realiseren van het rapport ‘Een drievoudige inbedding voor kwetsbare gezinnen: over brugfiguren, brugorganisaties en hun netwerk’. HIVA (KULeuven) nam de niet evidente opdracht aan om dit rapport te schrijven. Het rapport wil taal geven aan organisaties en beleid. Het rapport verwoordt inzichten en ondersteuning en biedt kapstokken aan. Om de strijd tegen armoede duurzaam te realiseren, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen. Het volledige rapport vind je onderaan terug. 

Magazine

In het magazine vind je een artikel ‘het rapport in een notendop’ samen met interviews die een instap geven in het traject Overbruggen.

Drieluik

'Overbruggen' bouwt verder op de documentaire 'Trajecten van Hoopverlening' over het belang van de relatie tussen mensen in een kwetsbare positie en 'hulp'/'hoop'verleners. In een derde luik wil 't Lampeke met haar partners nagaan hoe brugorganisaties samen structurele veranderingen kunnen bepleiten en bekomen.