Overzichtskaart januari 2024 van lokale en intergemeentelijke netwerken vrijetijdsparticipatie

item_right

Overzichtskaart januari 2024 van lokale en intergemeentelijke netwerken vrijetijdsparticipatie

Document

De Vlaamse minister van Cultuur aanvaardde de afsprakennota’s vrijetijdsparticipatie van 5 nieuwe gemeenten en 1 intergemeentelijk samenwerkingsverband. Daardoor krijgen, in 2024, 176 Vlaamse gemeenten, 3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidies voor zo’n afsprakennota. Alles samen ontvangen ze 1.391.569 euro om een dynamisch lokaal vrijetijdsbeleid uit te bouwen voor personen in armoede. 

Op het vlak van regelgeving over lokale netwerken vrijetijdsparticipatie is er veel in beweging. Vanaf 2025 gaan nieuwe- en overgangsmaatregelen in werking waarover we eerder berichtten

Op deze overzichtspagina van het Vlaams Departement Cultuur Jeugd en Media vind je alle informatie terug over het regelgevend kader, de financiering en verantwoording van de maatregel ‘lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede’ in het Vlaams Participatiedecreet.

Wil je weten of een bepaalde gemeente subsidies ontvangt in het kader van deze maatregel, dan kan je - voor 2024 - deze tabel raadplegen.

We vertaalden dit naar een overzichtskaart (*)

Aarzel niet ons te contacteren bij vragen over deze maatregel of bij vragen over de vrijetijdsparticipatie van kwetsbare groepen in het algemeen.

 

(*) Ons verouderd vectorprogramma houdt nog geen rekening met de gemeentefusies van de voorbije jaren. Dat staat op onze ’to do’-lijst.