Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent.

item_left

foto_c_eric_hill

item_right

Participatie en kwaliteit van leven bij personen met een handicap of beperking. Pilootstudie: stad Gent.

Document

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen deed in 2016 een behoefteonderzoek waarbij een antwoord werd gezocht op de vraag in welke mate personen met een handicap of een chronische ziekte kunnen deelnemen aan en genieten van het leven. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

foto_c_eric_hill

Uit de powerpointpresentatie van de voorstelling van het onderzoek, haalden we de volgende conclusies: 

- De onderzoekers stellen een lagere participatie én een lager subjectief welzijn vast.

- Om mogelijke evoluties in kaart te brengen, is er een nood aan monitoring.

- Handvaten voor het beleid?

  • Sociale integratie en participatie blijft een belangrijk aandachtspunt
  • Extra kwetsbare subgroepen als alleenstaanden en werkzoekenden verdienen bijkomende aandacht op vlak van participatie en vrijetijdsbesteding
  • Nog los van de al dan niet gestructureerde participatie, blijkt vooral het vervlochten zijn in de maatschappelijke weefsel de sleutel te zijn naar een hogere gepercipieerde kwaliteit van leven

Het volledig rapport en de presentatie ervan vind je onderaan deze pagina.