Praktijkkader voor werken aan aandachtsgebieden

item_left

item_right

Praktijkkader voor werken aan aandachtsgebieden

Document

Van oudsher heeft het maatschappelijk opbouwwerk een sterke traditie in het buurtwerk. De laatste decennia neemt Samenlevingopbouw vaak een rol op in stadsvernieuwing en wijkontwikkeling. Tot voor kort onder de noemer leefbaarheid. In de voorbije jaren rees de vraag naar meer reflectie op de rol van opbouwwerk en de vraag vanuit de sector om meer visie. Dit resulteerde in een traject en praktijkkader.

In buurten en wijken - in steden of op het platteland - waar de leefomstandigheden niet optimaal zijn, zet Samenlevingsopbouw samen met bewoners in op het realiseren van de toegang tot grondrechten, community building, en het publiek maken van de ruimte. Het 'gebied' is het werkterrein en vertrekpunt voor onze projecten en activiteiten. Het is de potentiële hefboom voor maatschappelijke verandering. Samenlevingsopbouw wil de achterstellings- en uitsluitingsmechanismen in het aandachtsgebied wegwerken en de voorwaarden creëren voor een menswaardig leven voor alle huidige en toekomstige bewoners en gebruikers. Dit praktijkkader beschrijft het wat, waarom en hoe.