rapport genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport

item_left

item_right

rapport genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport

Document

ICES Vzw, het Centrum voor Ethiek in de Sport, deed een verkennende analyse over de uitdagingen rond gender en heteronormativiteit in de Vlaamse sportwereld.  Zeno Nols ging in gesprek met verschillende sportactoren en schreef zijn bevindingen uit in een rapport, dat nu beschikbaar is. 

Resultaten  

Het onderzoek constateerde dat er binnen de Vlaamse sportwereld een trage maar positieve evolutie merkbaar is. Tegelijkertijd werd deze positieve evolutie genuanceerd door de vele bedenkingen, contradicties en werkpunten ten aanzien van deze thema's in de sport. Dit toont de complexiteit van het debat over gender en seksuele diversiteit in de sport aan. Op basis van Zeno's resultaten onthouden wij de volgende 3 conclusies: 

  • Het onderzoek toont aan dat een uitgebreide en volledige kennis van de begrippen ‘gender’ en ‘heteronormativiteit’ relatief beperkt is in de sportsector.
  • Tegelijk stelde Zeno vast dat federaties, lokale besturen en sportclubs vragende partij zijn voor ondersteuning  in het uitwerken en implementeren van een gender- en seksueel diversiteitsbeleid.
  • Het rapport merkt op dat de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in leiderschapsposities en besluitvorming een heikel punt blijft, ondanks de verhoogde inzet.

3 aanbevelingen

Het rapport van de verkennende analyse rondt af met een beknopte bespreking en drie aanbevelingen voor de (nieuwe) Vlaams Minister van Sport en bij uitbreiding de Vlaamse Regering en de sportsector zelf. We geven onze drie hoofdaanbevelingen hier alvast mee:

  1. Investeer in participatief en transversaal proceswerk dat de verschillende vormen van weerstand kan wegnemen waardoor zowel het draagvlak als de draagkracht om in te zetten op gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport wordt vergroot
  2. Ondersteun de Vlaamse sportsector in het agenderen, uitwerken en implementeren van een gender- en seksueel diversiteitsbeleid en werk daarvoor samen met stakeholders van andere beleidsdomeinen zoals gelijke kansen, onderwijs en media
  3. Investeer naast goede monitoring in kritisch sociologisch onderzoek rond gender en seksuele diversiteit in de sport, zowel kwantitatief als kwalitatief, en koppel dit onderzoek aan het vormen, trainen en opleiden van de huidige en komende generaties van mensen in de sport

Meer info vind je op de website van Ices en via zeno [at] ethischsporten.be.