RePresent. Een dialoogtraject tussen jongeren en mediamakers.

item_left

foto (c) stampmedia

item_right

RePresent. Een dialoogtraject tussen jongeren en mediamakers.

Document

StampMedia voerde in opdracht van mediawijs.be, Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, een onderzoek naar de eventuele kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia. Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve bevraging, een focusgesprek over media en mediagebruik en een gesprek met professionele journalisten.

foto (c) stampmedia

Het onderzoek nam ruim de tijd om zowel te luisteren naar journalisten als naar jongeren. Dialoog tussen beide groepen leidde tot wederzijds begrip en tot meer inzicht in het nieuwsgebruik van jongeren met een migratieachtergrond, een belangrijke maar moeilijk te bereiken en weinig bestudeerde doelgroep. Uit de gesprekken bleek dat er wel degelijk een kloof is. Jongeren met een migratieachtergrond vinden dat ze nauwelijks een stem krijgen in de nieuwsmedia. Als ze aan bod komen, is dat volgens hen vaak in een negatieve context. Vanuit hun ervaringen in de dialooggesprekken reiken jongeren en journalisten samen een aantal oplossingen aan om de representatie van de jongeren in de media te verbeteren. Je vindt deze oplossingen uitgewerkt in acht video's via deze link. Onderaan kan je het rapport downloaden.