Resultaten enquête vakantieparticipatie

item_left

foto_c_ryan_li

item_right

Resultaten enquête vakantieparticipatie

Document

De zomervakantie, da's voor kinderen en jongeren toch een zalige en zorgeloze tijd? Of alleszins, dat hoort toch zo. Maar is dat ook de realiteit voor alle kinderen en jongeren? Dat wilde Demos graag onderzoeken. Om ons onderzoek op te starten en richting te geven, lanceerden we een oproep naar organisaties die betrokken zijn op de vakantieparticipatie van die kinderen en jongeren wiens vakantie er misschien anders (minder rooskleurig?) uitziet dan het doorsnee plaatje, omdat ze een handicap hebben of omdat ze opgroeien in armoede en sociale uitsluiting of met een migratieachtergrond,… Meer dan 100 organisaties reageerden op deze oproep. Daarnaast ging Demos op bezoek bij een zestal praktijken die vormgeven aan een laagdrempelig vakantie-aanbod. Vanuit die praktijkbezoeken en vanuit een beknopte literatuurstudie hebben we een ronde tafel opgezet over dit thema. Nadat we deze informatie verwerkt hadden tot een dossier, bleven er verschillende vragen leven.

  • Welke vormen van vakantie-aanbod zijn nu echt laagdrempelig voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties?
  • Hoe slagen organisaties die enkel werken tijdens de vakantie erin om een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen en jongeren uit kansengroepen en hun omgeving?
  • Wie helpt kinderen en jongeren uit kansengroepen en hun omgeving om de weg te vinden naar een geschikt vakantie-aanbod?
  • Zijn er kinderen en jongeren die tijdens de vakantieperiode echt uit de boot vallen? En hoe komt dit?

We verwerkten deze vragen in een online enquête die we uitstuurden naar de organisaties die op onze oproep hadden gereageerd en ruimer naar de contacten van onze organisatie. De respons was beperkt (#26) maar kwam wel uit erg diverse hoeken. We besloten de resultaten te verwerken in een rapport. Je kan het onderaan deze pagina downloaden.