Sociale innovatie ontleed: perspectieven voor armoedebestrijding (2013)

item_left

item_right

Sociale innovatie ontleed: perspectieven voor armoedebestrijding (2013)

Document

Sociale innovatie gericht op armoedebestrijding is geen nieuw fenomeen. In de ruimtelijke en institutionele marges van de welvaartsstaat ontstonden er sinds de jaren 1970 verschillende nieuwe, vaak lokale initiatieven die vormen van sociale uitsluiting aanpakten. Het gaat hier bijvoorbeeld om buurtgezondheidscentra, voedselbanken, sociale kruideniers, plannen voor geïntegreerde buurtontwikkeling, het aanstellen van ervaringsexperten en allerhande sociale economie projecten. We noemen deze initiatieven sociale innovaties omdat ze sociaal zijn in hun doel en middelen. Deze paper heeft als doel het begrip van sociale innovatie helder te definiëren en de mogelijkheden van sociale innovatie voor armoedebestrijding te verkennen. Dit zal gebeuren op basis van de resultaten van een literatuurstudie, waaruit een conceptuele analyse voortkomt. De bedoeling is om de diepte in te duiken om er met een verhelderend en correct begrip van sociale innovatie terug uit te komen.  Deze tekst is onderverdeeld in drie hoofdstukken, waarvan het eerste hoofdstuk focust op het verkennen van het begrip sociale innovatie, het tweede dit binnen de beleidscontext plaatst, en het derde deel een eigen positionering in het debat naar voren schuift en aftast hoe dit zich verhoudt tot het veld van de armoedebestrijding.