Special heroes

item_left

sportenbeperking

item_right

Special heroes

Document

Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs sporten minder dan hun leeftijdsgenoten zonder handicap. Om dat te veranderen hebben Gehandicaptensport Nederland, het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de PO-raad (tot 2013 de Landelijke Vereniging voor Cluster 3-scholen) het programma Special Heroes opgezet. Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma, dat in nauwe samenwerking met scholen, lokale sportverenigingen en andere sportaanbieders wordt uitgevoerd. Volgens het uitgangspunt “Sport moet je beleven!” wil Special Heroes kinderen en jongeren zelf laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. De leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs staan dan ook centraal, de school vormt de “spil” in de aanpak. Afhankelijk van de wensen van de leerlingen worden diverse sport- en beweegactiviteiten aangeboden, van voetbal tot hockey, van atletiek tot korfbal en van dansen tot boogschieten. De kennismakingsactiviteiten starten vanuit school. Van daaruit maken de leerlingen zoveel mogelijk de overstap naar een naschools sport- en beweegaanbod. Het streven is dat de leerlingen in hun vrije tijd bij een sportvereniging gaan sporten en bewegen, net als hun leeftijdsgenoten zonder handicap. Het Special Heroes programma wordt in verschillende types (in Nederland 'clusters') van buitengewoon onderwijs uitgerold.

Het Mulierinstituut, een centrum voor fundamenteel en praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek uit Utrecht, volgde deze uitrol op in twee clusters: cluster 4 (leerlingen met gedragsproblemen en autisme) en cluster 3 (leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieke leerlingen). Deze rapporten beschrijven de behaalde resultaten van Special Heroes zowel op organisatieniveau als op het niveau van de doelgroep.

Een derde onderzoek bekijkt het programma 'special heroes' door de ogen van de sportaanbieders.

Tenslotte vermelden we hier ook een scriptie over de rol van ouderbetrokkenheid in de sportparticipatie van deze doelgroep.