Start to Sport: een sportproject voor Antwerpse vijftigplussers met een migratieverleden

item_left

start to sport

item_right

Start to Sport: een sportproject voor Antwerpse vijftigplussers met een migratieverleden

Document

Met dit sportproject speelt de8 in op een reële nood vanuit Antwerpse 50+’ers van diverse afkomst en een vraag vanuit seniorensportfederaties en Buurtsport Antwerpen; met name het opzetten van een aangepast laagdrempelig recreatief sportaanbod voor 50+’ers met een migratieverleden.
Het document is een analyserapport waar interviews met Antwerpse vijftigplussers van diverse afkomst worden voorgesteld. De brochure heeft een weergave van vaststellingen en doelstellingen binnen het participatieproject van het Antwerps integratiecentrum de8.

Auteurs: Kristof Leyssens & Katleen Peleman
Uitgave: De8 vzw en Buurtsport Antwerpen - 2012