Superdiversiteit en inclusie: (g)een nieuwe prioriteit?

item_left

foto(c)Tim_Dennell

item_right

Superdiversiteit en inclusie: (g)een nieuwe prioriteit?

Document

Op vrijdag 30 april vond in Brussel het Grote Prioriteitendebat plaats. In het kader van het nieuwe Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) konden de aanwezigen een aantal prioriteiten naar voor schuiven. 8 sprekers mochten het publiek warm maken voor 'hun' prioriteit. Demos nam 'superdiversiteit en inclusie' voor z'n rekening en pleitte voor een een antidiscriminatiestrategie en een representatie van kinderen en jongeren die recht doet aan superdiversiteit.

Het pleidooi mocht niet baten, de prioriteit werd niet weerhouden. Maar wie graag de toespraak nog eens naleest, vindt 'm onderaan in bijlage. 

foto(c)Tim_Dennell

Beeld: Tim Dennell - CC BY-NC 2.0