Toegankelijkheidsscreenings van Vlaamse kunsteninstellingen

item_left

maqualedesignblog_museumm

item_right

Toegankelijkheidsscreenings van Vlaamse kunsteninstellingen

Document

De Vlaamse overheid streeft naar een integrale toegankelijkheid van de culturele infrastructuur en heeft daarom een deel van de culturele infrastructuur laten screenen op de fysieke toegankelijkheid. De screenings geven eindgebruikers en de Vlaamse overheid zelf inzicht in de mate waarin de infrastructuur toegankelijk is en vormen de basis voor zowel de verbetering van de individuele onderzochte gebouwen als voor het volledige Vlaamse cultuurbeleid. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft tussen 2011 en 2013 in totaal 61 gebouwen gescreend. Het rapport bevat de resultaten van de kunsteninstellingen.