Uit De Marge vzw analyseert (de)radicaliseringsbeleid en brengt aanbevelingen

item_left

(c)luca_savetierre

item_right

Uit De Marge vzw analyseert (de)radicaliseringsbeleid en brengt aanbevelingen

Document

Het Belgische deradicaliseringsbeleid werkt contraproductief en vertrekt niet vanuit de rechten van kinderen en jongeren. Dat stelt Uit De Marge in haar beleidsonderzoek: ‘Het deradicaliseringsbeleid anders bekeken: Radicaal voor kinderrechten’ waarin ze een uitgebreide analyse maakt van het huidige beleid en een reeks aanbevelingen voorlegt.

(c)luca_savetierre

Beeld: Luca Savetierre - CC BY-NC-ND 2.0

Na het vertrek van Vlaamse jongeren naar Syrië in 2013 en de IS-aanslagen werden er in Vlaanderen extra middelen vrijgemaakt om radicalisering te voorkomen. Dat ging gepaard met heel wat nieuwe wetten, projecten rond positieve identiteitsontwikkeling, de oprichting van LIVC-R’s (Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake Radicalisme, Extremisme en Terrorisme), enzovoort. Uit De Marge vzw maakt zich daarbij ernstige zorgen.

“De conclusie is eenvoudig, het huidige radicaliseringsbeleid kan je beter schrappen", stelt Ikrame Kastit, de cocoördinator van Uit De Marge vzw. "Alleen een inclusief beleid dat structureel kinder- en mensenrechten vrijwaart, zal het verschil maken. Een beleid dat basisvoorzieningen voor alle kinderen en jongeren garandeert, met een sterk antidiscriminatie- en antiracismeplan en meer veilige plekken voor kinderen en jongeren.” 

In de publicatie over het beleidsonderzoek analyseert Uit De Marge het huidige beleid, bekeken vanuit de belangen van het kind, met een centrale plaats voor kinder- en mensenrechten.

"Zonder een beleid op maat van kinderen en jongeren, neemt gespierde taal over radicalisering immers de bovenhand. De samenleving is gepolariseerder dan ooit en dat vertaalt zich in het deradicaliseringsbeleid. Het heeft een averechts effect op kinderen en jongeren. We roepen dan ook op om naar de signalen van kinderen en jongeren te luisteren. Voor jeugdwerkers is dat al een dagelijkse evidentie. Nu is het aan beleidsmakers en politici om dat ook te doen. Laten we radicaal kiezen voor kinderrechten."

Wie meer wil lezen kan hier het volledige document vinden.