Uit de tent - Toolkit over uitwisseling tussen Circus Zonder Handen en Palestijnse Circusschool

item_left

foto(c)circkuszonderhanden

item_right

Uit de tent - Toolkit over uitwisseling tussen Circus Zonder Handen en Palestijnse Circusschool

Document
Publicaties

Circus slaat bruggen tussen Brussel en Palestina. De Vrienden van de Palestijnse Circusschool, de Palestijnse Circusschool en Circus Zonder Handen sloegen de handen in elkaar om in de periode 2016 - 2018 een uitwisselingsproject op te zetten. Docenten van beide scholen wisselden ervaringen uit over het werken met kwetsbare jongeren via inclusief sociaal circus. Dat resulteerde in een documentaire en een educatieve toolkit voor jeugdwerkers die de eigen werking diverser willen maken.

foto(c)circkuszonderhanden

In 2006 werd de Palestijnse circusschool opgericht door de Palestijn Shadi Zmorrod en de Belgische Jessika Devlieghere. Met de school willen Shadi en Jessika de creatieve mogelijkheden van jongeren in Palestina stimuleren. Op die manier wordt ernaar gestreefd hen te emanciperen, zelfbewust te maken en in staat te stellen constructief en positief met elkaar in dialoog te gaan. Zo kunnen ze op een positieve manier vorm geven aan hun samenleving. De circusschool biedt een veilige haven waar mensen elkaar ontmoeten in een sfeer van onderlinge gelijkwaardigheid en waar men gelooft dat samen meer bereikt kan worden dan alleen.

De Palestijnse circusschool blijft verbonden met België via de Brusselse Circusschool Cirkus zonder handen en De Vrienden van de Palestijnse Circusschool. Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant, Eramus+ en de Gemeente Molenbeek werden jongeren uit de Brusselse en Palestijnse circusschool met elkaar in contact gebracht. In het project ‘Positieve identiteitsontwikkeling door circuseducatie: sleutel tot een succesvolle en super diverse samenleving’ leerden de trainers van elkaar hoe ze op een inclusieve manier aan positieve identiteitsontwikkeling kunnen werken bij kwetsbare jongeren. Circus heeft immers een aantal kwaliteiten waardoor het een bijzonder geschikte tool is voor sociaal werk. Het proces van deze ontmoeting werd vastgelegd in de documentaire 'What happens in the tent'. Voor een klein bedrag kan je de documentaire bekijken op vimeo. 

Ook dankzij de Provincie Vlaams-Brabant werden de resultaten van de uitwisseling opgenomen in een begeleidende brochure. De Toolkit is bestemd voor andere circusscholen, jeugdbewegingen en sportclubs in Vlaams-Brabant en Palestina. Het wordt een tool voor verenigingen en organisaties in het Noorden en het Zuiden om op een sociaal inclusieve manier en met aandacht voor diversiteit aan de slag te gaan met kwetsbare jongeren.