VAKANTIEPARTICIPATIE BIJ MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GROEPEN. EEN PROSPECTIE NAAR DE HORIZON VAN DE TOERISTISCHE MARKT. 2010

item_left

rap_op_stap

item_right

VAKANTIEPARTICIPATIE BIJ MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GROEPEN. EEN PROSPECTIE NAAR DE HORIZON VAN DE TOERISTISCHE MARKT. 2010

Document

Dit onderzoeksrapport kadert in de steeds luider wordende stemmen dat elk individu recht heeft op vrijetijdsbesteding en op één of andere vorm van vakantie. Het uitgevoerde onderzoek richt zich naar de algemene en specifieke cultuurpatronen in het vakantiegedrag en de vakantiebeleving van maatschappelijke kwetsbare groepen in Vlaanderen.