VAN OPEN KAMP NAAR SCOUTING. EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEVING VAN SCOUTING BIJ MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JONGEREN 2008

item_left

jins_in_trein

item_right

VAN OPEN KAMP NAAR SCOUTING. EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEVING VAN SCOUTING BIJ MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JONGEREN 2008

Document

De Open Kampen zijn zomerkampen die binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen door vrijwilligers worden georganiseerd voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Indien de deelnemers van Open Kamp dit zelf willen, kunnen zij doorstromen naar een jeugdbeweging of naar de begeleidingsploeg van Open Kamp. In deze masterproef werd deze praktijk onderzocht aan de hand van twaalf open interviews en een focusgroep met verschillende actoren (zowel (ex-)deelnemers, vrijwilligers, beroepskrachten binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen als experten).