Verandert de houding naar personen met een verstandelijke beperking? Overzicht van onderzoek.

item_left

foto (c) cover_report

item_right

Verandert de houding naar personen met een verstandelijke beperking? Overzicht van onderzoek.

Document

Verandert de houding naar personen met een verstandelijke beperking? In opdracht van het Britse Mencap namen twee onderzoekers de bestaande onderzoeken door. Weinig verrassend komen ze tot de conclusie dat persoonlijk contact de sterkste hefboom is om een negatieve houding bij te sturen. Laat ons hopen dat de vele negatieve reacties tegen het M-decreet inderdaad zullen verzachten, nu personen met een verstandelijke beperking sterker aanwezig worden in het gewone onderwijs en misschien ook daarbuiten in het gewone leven.