Verbinding in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede.

item_left

fabota

item_right

Verbinding in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede.

Document

In 2012 subsidieerde de Vlaamse minister van Armoedebestrijding vier pilootprojecten om de participatie van kansarme kinderen en jongeren aan het jeugdwerk te stimuleren. Vier lokale besturen ontvingen elk 25 000 euro om een jaar lang samen met het jeugdwerk methodieken uit te werken om kinderen en jongeren in armoede aan te trekken en te laten deelnemen aan het jeugdwerkaanbod.

De Vlaamse minister van Jeugd gaf daarna aan Demos en VVJ de opdracht om de pilootprojecten in hun praktijkontwikkeling te ondersteunen en te begeleiden. De opdracht hield ook de opmaak in van een publicatie, waarin de resultaten en bevindingen van de begeleidingstaak werden opgenomen. De publicatie beschrijft hoe Demos en VVJ vier pilootprojecten rond armoedebestrijding hebben begeleid. Op die manier kunnen ook andere lokale besturen gebruik maken van de effecten van begeleiding. Je kan de publicatie hier downloaden. Heb je graag een gedrukte versie? Stuur een e-mail met uw naam en adres naar jeugd [at] vlaanderen.be.