Visienota Diversiteit in/en het jeugdwerk

item_left

foto_c_walter_busschots

item_right

Visienota Diversiteit in/en het jeugdwerk

Document

Begin 2015 gaf de Commissie Jeugdwerk de opdracht aan een prioritaire werkgroep om een nieuwe en inspirerende visienota te schrijven over diversiteit in/en het jeugdwerk. Eerder verscheen een eerste deel van de nota met een conceptueel kader. Nu is ook het tweede deel klaar en geïntegreerd in het eerste deel. Je kan de volledige visienota onderaan nalezen. 

foto_c_walter_busschots

In de visienota geeft de werkgroep haar 'definitie' van diversiteit en schetst ze de maatschappelijke context waarin deze nota tot stand komt. Vervolgens gaat de nota dieper in op het beleid van de laatste jaren tegenover dit onderwerp en op de houding die de jeugdwerksector tegenover deze materie aannam. De nota stelt voor om de indeling regulier vs doelgroepspecifiek te verlaten en door de bril van centrum en periferie naar het jeugdwerklandschap te kijken. Ook stelt de nota voor om het huidige tweesporen beleid te vervangen door een meersporenbeleid dat door de volgende matrix wordt weergegeven: 

matrix_visienota_diversiteit.

In het tweede deel van de nota formuleert de werkgroep aanbevelingen naar de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid om deze velden concreet in te vullen.