Visietekst: Participatief werken in jeugdwerk, cultuur en sport

item_left

marcos-luiz-unsplash

item_right

Visietekst: Participatief werken in jeugdwerk, cultuur en sport

Document

Participatie is een breed begrip dat veel verschillende ladingen dekt. Van meedoen (deelnemen) tot mede-eigenaar zijn (deelhebben). In deze tekst geeft Demos haar visie op de participatie in organisaties die werken binnen de vrije tijd: in sport, jeugdwerk en cultuur en in de mengvormen daartussen. We richten daarbij onze aandacht op wie het recht op vrijetijdsparticipatie moeilijk of niet kan realiseren.

marcos-luiz-unsplash

We willen in eerste instantie de visie op vrijetijdsparticipatie verbreden. Een brede kijk biedt volgens ons meer perspectieven en verruimt de mogelijkheden voor individuen en organisaties. Het geeft ook meer ademruimte om met dit thema aan de slag te gaan. Vanuit deze ruime blik gaan we concreet in op de verschillende inspanningen die organisaties kunnen doen om een breder publiek te bereiken. Maar we beschrijven ook hoe laagdrempelige werkingen verder kunnen versterkt worden. Daarvoor kijken we niet alleen naar de spelers, maar ook naar het speelveld.

Lees of download hier de volledige tekst.