Visietekst: Vrije tijd in de netwerkgemeente

item_left

item_right

Visietekst: Vrije tijd in de netwerkgemeente

Document

Beeld: Chase Clark op Unsplash

Welke impact heeft de evolutie naar een netwerksamenleving en een netwerkgemeente op het vrijetijdsbeleid? Welke kansen biedt de netwerkaanpak voor het lokale vrijetijdsbeleid? Met de visietekst 'Vrije tijd in de netwerkgemeente' willen we je vanuit Demos overtuigen om het vrijetijdsbeleid samen in netwerken te organiseren.

Deze manier van vrije tijd organiseren kan impact hebben op actuele maatschappelijke uitdagingen, en kan vooral ook de tweedeling tussen groepen met betere en slechtere kansen verkleinen. Deze tekst schrijven we niet neutraal, maar expliciet en in alle openheid vanuit onze missie en visie. We zijn daarbij kritisch, maar evengoed hopen we lokale besturen goesting te geven. Want we geloven in de sterkte van de lokale praktijken in cultuur, jeugdwerk en sport, en in de dynamiek van lokale netwerking voor een betrokken en sociaal vrijetijdsbeleid. Zo krijg je een vrijetijdsbeleid dat het recht op vrije tijd voor iedereen realiseert.

Uit de visietekst:

"Door vrije tijd vooral als een markt van vraag en aanbod te zien, houden we te weinig rekening met mogelijke uitsluitende netwerken. Wat betekent het als groepen van burgers zich niet of onvoldoende in het bestaande aanbod herkennen? Moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet. Althans, daar gaan we bij Demos van uit. Als groepen van burgers niet participeren en zich onvoldoende in het bestaande aanbod aan jeugdwerk, cultuur en sport herkennen, dan slaan we de bal mis.

Er is een democratisch probleem als vrije tijd als collectief goed slechts bruikbaar is voor een beperkt deel van de bevolking. Tegenover dit consumentenperspectief plaatsen we vanuit Demos een fundamenteel andere benadering: een burgerschapsperspectief. In deze visie maakt het aanbod deel uit van een collectief goed, of de commons. Dat houdt ook in dat alle burgers mede-eigenaar zijn van dit collectief goed."

Lees of download hier de volledige tekst.