Vorming over armoede

item_left

item_right

Vorming over armoede

Document

Veel lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede willen inzetten op vorming en sensibilisering rond armoede. Het kan gaan om vorming voor de partners in het netwerk, voor medewerkers van bepaalde gemeentelijke diensten of voor professionals en vrijwilligers die binnen verenigingen vrije tijd aanbieden. Hiervoor kan je terecht bij een aantal gespecialiseerde organisaties met ervaring op dit domein.

Beeld: Eric Skiff, CC by 2.0

Vaak hebben organisaties een vast aanbod en een aanbod op maat. Bespreek met de organisatie die je contacteert waarom je graag een vorming rond armoede opzet, welke doelgroep je wil bereiken, wat je wil bereiken met de vorming en over welk budget je beschikt. Op die manier wordt het zowel voor jezelf als voor de betrokken organisatie helder in welk traject je wenst te stappen.

Er zijn ook heel wat interessante websites waar je presentaties over armoede kan downloaden of methodieken kan raadplegen. Ook bestaande films en publicaties kunnen een aanzet geven tot gesprek in je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. Zonder volledig te zijn geven we je in dit document een selectie van mogelijkheden. Check ook eens de toolbox diversiteit voor een heleboel methodieken uit het jeugdwerk.