Vraag en aanbod op vlak van sport bij mensen met een beperking

item_left

aaron-fotheringham.jpg

item_right

Vraag en aanbod op vlak van sport bij mensen met een beperking

Document

In haar masterproef gaat Elisabeth Cans op zoek naar cijfermateriaal over de verhouding tussen vraag en aanbod op vlak van sport bij mensen met een beperking.